مجله ی ایساتیس درب : پل ایشیما اوهاشی با ارتفاع 44 متر در ژاپن مانند پل های ترن هوایی دارای شیب تندی می باشد که بدون پرداخت هزینه می توانید از آن عبور کنید و لذت ببرید.

این پل در کنار دریاچه ی ناکائومی ساخته شده و در حالیکه رانندگی می کنید می توانید عبور کشتی ها را هم تماشا کنید. افرادی که از روی این پل دو طرفه عبور می کنند یا وارد شهر ماتسوئه می شوند و یا به شهر ساکایمیناتو می روند.

ایشیما اوهاشی بزرگترین پل سفت بدون تغییر شکل جهان و سومین پل بزرگ جهان محسوب می شود.

پل خارق العاده در ژاپن که مانند پل های ترن هوایی ساخته شده است

پل خارق العاده در ژاپن که مانند پل های ترن هوایی ساخته شده است

پل خارق العاده در ژاپن که مانند پل های ترن هوایی ساخته شده است

پل خارق العاده در ژاپن که مانند پل های ترن هوایی ساخته شده است